Việt Nam

Dự án

Hàng dự án

 

Chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp vận chuyển hàng dự án hiệu quả đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của dự án một cách chính xác. Dịch vụ chúng tôi bao gồm:

  • Vận chuyển hàng quá khổ, quá tải trên xe tải và xà lan toàn quốc.
  • Thủ tục hải quan cho mọi loại hàng rời và hàng dự án.
  • Chèn lót/Chằng buộc.
Bootstrap Site